Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Experiments

Batxillerat

La moneda de coure

La moneda de coure

Volem demostrar que es pot canviar l’aspecte d’una moneda de coure, primer a platejat i després a daurat mitjançant una cel·la electrolítica.

llegir
Old Nassau

Old Nassau

Volem demostrar els canvis de color que es produeixen al mesclar ions iodat, hidrogensulfit i ions mecuri

llegir
Tinta invisible

Tinta invisible

Volem demostrar com es pot fer visible un missatge escrit amb un líquid invisible utilitzant les propietats àcid-base dels indicadors.

llegir
El catalitzador rosa

El catalitzador rosa

Volem demostrar que els catalitzadors només modifiquen la cinètica de la reacció no reaccionen i es recuperen al final de la reacció inalterats.

llegir
Dents de drac

Dents de drac

Volem demostrar que es pot generar una flama sense utilitzar el foc ni esclafar, utilitzant
permanganat i glicerina.

llegir
Extracció ADN

Extracció ADN

L’extracció d’ADN d’una cèl·lula no resulta fàcil, ja que, la cèl·lula protegeix fortament el seu material hereditari. Per tal d’accedir a aquest ADN, en primer lloc cal trencar al membrana plasmàtica, formada principalment per lípids, per tant cal utilitzar alguna substància que pugui dissoldre o eliminar aquesta membrana.

llegir