Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Mirall de plata

Quan la glucosa s’afegeix en un matràs que conté un complex de plata com l’hidròxid de diaminoplata (I), té lloc una reacció en la que es produeix plata col·loïdal. Aquesta plata s’adhereix a les parets del recipient de vidre i al cap d’uns segons es forma una capa de plata brillant. La reacció química que es produeix és el de l’oxidació del grup aldehid que conté la glucosa:

Durant la reacció, la plata(I) es redueix a plata metàl·lica que es va adherint a les parets.

Què volem demostrar?

Que es pot crear un mirall de plata utilitzant glucosa i un complex de
hidròxid de diamminoplata (I).

Què utilitzem?

Material

  • Baló

Reactius

  • Mescla cròmica
  • Nitrat de plata 0.2M (AgNO3)
  • Hidròxid de sodi (NaOH 2N)
  • Hidròxid d’amoni (NH4OH)

Com ho fem?

En aquest experiment es veurà la precipitació de plata metàl·lica en un baló degut a la reducció d’una complex de plata fent servir glucosa com a reductor.

Els passos a seguir són:

– Afegim 1 o 2 ml de mescla cròmica (K2Cr2O7+H2SO4+H2O ) comercial. Aquesta mescla es fa servir per a la neteja de recipients de vidre.

– Extenem la mescla a tot el recipient durant un minut.

– Retornem la mescla cròmica en el seu recipient o abocar la mescla cròmica en un bidó de residus adequat, però mai a la pica.

– Netegem amb aigua destil·lada i s’esbandeix. Aquest pas no és imprescindible.

– En el baló o recipient per a fer-hi el mirall de plata afegim 2 ml nitrat de plata 0,2M. S’afegeix NaOH 2N gota a gota –agitant a cada gotafins que no es formi més precipitat (Ag2O).

– Per dissoldre aquest precipitat afegim gota a gota una dissolució amoniacal i s’agita fins que es dissolgui totalment. Tenim en dissolució Ag(NH3)2+.

– Afegim un petit excés de NH4OH 2 N. D’aquesta manera haurem format el complex [Ag(NH3)2]OH.

– Afegim una espàtula de glucosa al baló que conté el complex i s’agita durant uns segons fins que al cap de 15-20 segons la plata precipita a les parets del baló que acabarà formant un mirall reflectant.

– Seguim agitant fins que ja no es formi més plata.

Què observem i per què passa?

S’observa com es va formant el mirall de plata al voltant del baló, degut a la reducció de la plata (I) a plata metàl·lica que es va produint al llarg del procés.

Precaucions

  • Aquesta reacció s’hauria de dur a terme a dins del laboratori i fer servir les campanes extractores. Els reactius que es fan servir poden ser perillosos i s’han d’abocar tots els residus en els recipients adequats. S’ha de treballar amb bata, ulleres, guants.

Més experiments