Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Dents de drac

La reacció entre el permanganat i la glicerina és fortament exotèrmica, degut al fort caràcter oxidant del permanganat:

14KMnO4 + 4C3H8O3 → 7Mn2O + 5CO2 + 7K2CO3 + 126 H2O

És interessant perquè permet generar una flama sense utilitzar el foc ni escalfar.

En aquesta reacció es pot fer la analogia de que al barrejar les dents de drac triturades (permanganat) amb la saliva del drac (glicerina) es genera el foc del drac.

Què volem demostrar?

Que es pot generar una flama sense utilitzar el foc ni esclafar, utilitzant permanganat i glicerina.

Què utilitzem?

Material

  • Rajol
  • Espàtula
  • Xeringa

Reactius

  • Permanganat
  • Glicerina

Com ho fem?

1. Agafem una superfície plana, com un rajol, que pugui aguantar una temperatura elevada.

2. A sobre d’aquest rajol dipositem 1g de KMnO4 apilonat en forma de volcà

3. Fem un petit orifici a la part superior de la muntanyeta i hi afegim 1 mL de glicerina.

Què observem i per què passa?

En aquest experiment es produeix una reacció fortament exotèrmica gràcies al caràcter oxidant del permanganat. Al barrejar el permanganat i la glicerina es genera una flama.

S’observa que al cap d’uns segons apareix una mica de fum i de sobte apareix la flama esmentada, que és violeta (pel permanganat) i groga.

Precaucions

  • Com a qualsevol procés on es genera una flama cal evitar fer-lo a prop de substàncies inflamables.

Més experiments