Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Aigua explosiva

Al barrejar nitrat d’amoni, clorur d’amoni i zinc, es produeix la descomposició del nitrat d’amoni catalizada per zinc:

 

Aquesta reacció provoca la formació d’una flama de llum blanca molt espectacular.

Què volem demostrar?

Que es pot fer la descomposició del nitrat d’amoni catalitzada per Zn.

Què utilitzem?

Material

  • Gresol de ceràmica
  • Comptagotes
  • Morter de ceràmica
  • Espàtula

Reactius

  • Zinc
  • Zinc Nitrat d’amoni (NH4NO3)

  • Clorur d’amoni (NH4Cl)

  • H2O destil·lada

Com ho fem?

1. Pesem 2g de zinc, 2g de nitrat d’amoni i 0.25g de clorur d’amoni i els homogeneïtzem tots en un gresol. Podem triturar els compostos amb el morter de ceràmica si és necessari.

2. Fem una petita muntanya amb la barreja i fem un orifici a la part superior.

3. Tirem una gota d’aigua destil·lada.

És important de que no s’afegeixin moltes gotes d’aigua destil·lada, ja quel’experiment no seria tant vistós.

Què observem i per què passa?

Al afegir la gota d’aigua destil·lada s’observa una deflagració acompanyada d’una flama viva de llum blanca.

Precaucions

  • Aquesta reacció és molt inestable ja que els tres compostos del procediment amb la mateixa humitat ambiental, sense l’addició de l’aigua destil·lada, s’hidrata i al cap de 15 minuts es genera la deflagració per si sola.
  • A més a més, la flama que es genera, es produeix tant ràpidament que seria molt fàcil cremar-se, per tant, s’ha de retirar la mà ràpidament després d’afegir la gota d’aigua destil·lada.

Més experiments