Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Reacció Semàfor

La glucosa s’oxida amb l’oxigen de l’aire. En una solució alcalina, aquesta oxidació és lenta i acabarà formant àcid glucònic.

L’àcid passa a gluconat sòdic en presència de NaOH. L’indicador utilitzat accelera la reacció actuant com a agent de transferència d’oxigen.

L’indigotina es torna groga al ser reduïda. si hi ha oxigen disponible a la reacció pot ser reversible i per tant tenir de nou coloració vermella, que al deixar-se reposar torna a virar. A temperatura ambient, la reacció ha de ser una mica concentrada.

Aquesta reacció es pot fer amb altres indicador com el blau de metilè.

Què volem demostrar?

Que l’oxidació de la glucosa en medi bàsic és reversible, mitjançant canvis de color d’un indicador redox.

Què utilitzem?

Material

 • Vasos de precipitats 250-500mL.
 • Espàtula,
 • Vareta,
 • Matràs aforat 500mL,
 • Agitador magnètic,

Reactius

 • Glucosa (C6H12O6).
 • Hidròxid sòdic (NaOH).
 • Indicador redox (indigo carmine).

Com ho fem?

Es preparen aquestes dues solucions:

 • Dissolem en un vas de precipitats glucosa en aigua calenta.
 • En un altre vas de precipitats dissolem NaOH.

Un cop preparat, procedim amb l’experiment:

 • En el vas de precipitats que conté la glucosa, afegim una espàtula de l’indicador indigo carmine, el qual farà que la solució passi a color blau.
 • Seguidament, afegim la solució de NaOH, fent que de blau, la solució passi a color verd. Progressivament s’anirà tornat vermell, després a taronja i per últim a groc.

Podem afegir tota la solució en un erlenmeyer i veiem com, al ser una reacció reversible torna a ser vermella per anar virant de nou de mica en mica cap a groc.

Què observem i per què passa?

És un experiment que té una certa similitud amb el de la Connexió Arc de Sant Martí, pel que fa a canvis de color al addicionar una substància amb una altra. També es pot ambientar l’experiment amb un joc de màgia.

És una demostració visual d’una reacció redox que es segueix amb un indicador.

Degut a la reducció del blau de metilè la dissolució passa a ser incolora, però que si es remenem torna a ser blava al donar més oxigen a la dissolució i revertir la reacció.

Precaucions

 • Experiment que es pot fer tant a l’exterior com a l’interior.
 • Els residus s’han d’abocar en el contenidor adequat.

Més experiments