Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Extracció ADN

Què volem demostrar?

L’extracció d’ADN d’una cèl·lula no resulta fàcil, ja que, la cèl·lula protegeix fortament el seu material hereditari. Per tal d’accedir a aquest ADN, en primer lloc cal trencar al membrana plasmàtica, formada principalment per lípids, per tant cal utilitzar alguna substància que pugui dissoldre o eliminar aquesta membrana.

D’aquesta forma haurem pogut accedir al citoplasma de la cèl·lula però l’ADN es troba protegit per una segona membrana, la membrana nuclear, que també haurem de dissoldre o eliminar. Per últim, com que utilitzarem diverses substàncies per extreure l’ADN al final del procés haurem de trobar una forma de separar aquest ADN del medi líquid on es troba.

Cal tenir en compte, que depenent de la naturalesa i densitat de la cèl·lula el procediment d’extracció serà més o menys complex o car.

Per aquest motiu en aquest cas s’utilitza el plàtan perquè no només és una fruita comuna i barata, sinó que es converteix fàcilment en un puré i es pot descompondre amb la mateixa facilitat utilitzant productes comuns.

Què utilitzem?

Material

  • Liquadora
  • 2 tubs d’assaig
  • Colador

Reactius

  • ½ tub de puré de plàtan
  • 1 cullera de suc de pinya
  • Sabó líquid per rentar plats
  • 10 mL d’alcohol metílic (o alcohol de 90º)
  • Sal de cuina
  • 10cL d’H2O

Com ho fem?

1. Triturem en una liquadora la polpa del plàtan amb una mica d’aigua i sal. Barregem durant uns segons i es repetim el procediment 2 o 3 cops més (no ha de quedar en forma de farineta).

2. Filtrem la barreja a través d’un colador i omplim ½ d’un tub d’assaig amb aquest sòlid preparat. Deixem reposar durant 3 hores, deixant actuar a la sal.

3. Afegim 2-3 gotes de sabó líquid.

4. Aboquem una cullera de suc de pinya. Barregem suaument la solució, amb compte de no agitar-la en excés per no trencar o destruir les cadenes d’ADN.

5. Afegim la mateixa quantitat d’alcohol metílic que hi ha en la preparació.

6. Al final de la reacció, extraiem l’ADN del tub d’assaig.

Opcionalment, es pot repetir el procediment duplicant la quantitat de reactius per tal d’accelerar la reacció.

Què observem i per què passa?

Al triturar el plàtan amb la liquadora el que es fa és una debilitació de les cèl·lules del plàtan. Per altra banda, la sal s’utilitza per separar les cèl·lules de la polpa i per tal de trencar les cèl·lules que contenen aigua.

El sabó líquid que s’afegeix a la mescla, s’empra per tal de dissoldre la grassa continguda a la membrana cel·lular i diluir el seu contingut.

El suc de pinya que s’afegeix fa que quan els enzims del suc entrin en contacte amb la barreja preparada, aquests destruiran les proteïnes del plàtan i purificaran el seu ADN. La posterior addició d’alcohol metílic, farà que els brins d’ADN s’ajuntin i formin una mena de bola insoluble.

S’observa que al fons del tub d’assaig van caient les anomenades “meduses”, es tracta de la precipitació de l’ADN.

Precaucions

  • Cal anar amb compte a l’hora d’utilitzar l’alcohol metílic, ja que, és molt inflamable. No produeix cap efecte al entrar en contacte amb la pell però cal evitar acostar-lo a una flama. També es pot utilitzar alcohol de 90º. 

Més experiments