Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Quimioluminiscència del luminol

El luminol (3-aminoftalathidrazida) presenta un color blau d’emissió que es pot observar fàcilment en reaccions de quimiolumnicència, com la següent:

 

En aquesta reacció el peròxid d’hidrogen oxida el luminol al seu estat excitat 3-aminoftalat i aquest al relaxar-se emet llum blava a una longitud d’ona de 425nm. Aquest reacció té lloc en medi bàsic (pH=8-11) i està catalitzada per un ió metàl·lic de transició com és el cas de K3[Fe(CN)6].

Què volem demostrar?

Que es pot observar el color blau corresponent a l’emissió del luminol mitjançant una reacció de quimioluminiscència.

Què utilitzem?

Material

 • 2 matrassos aforats de 1000mL
 • Espàtula

Reactius

 • Luminol
 • Aigua destil·lada (H2O d)
 • Hexacianoferrat (III) de potassi (K3[Fe(CN)6])
 • Hidròxid de sodi (NaOH 1M)
 • Peròxid d’hidrogen (H2O2)

Com ho fem?

Es preparen les següents dissolucions:

– Dissolució A: 0.1g luminol + 5mL NaOH 1M en un matràs aforat de 1000mL i enrasar amb aigua.

– Dissolució B: dissoldre 0.25 K3Fe(CN)6 i 10 mL H2O2 3% en un matràs de 1000mL i enrasar amb aigua.

Un cop preparades les dues dissolucions (A i B), apaguem les llums i:

 • Mesclem les dues dissolucions en un vas de precipitats i afegim uns mg de K3Fe(CN)6 sòlid. La solució es tornarà blava luminescent.

Podem afegir una mica més de NaOH quan es comença a perdre la luminiscència. Una altre variant d’aquest experiment consistiria en:

 • Agafem diferents matrassos amb la dissolució preparada A.
 • En aquesta dissolució adicionem diferents compostos que al barrejar-se la solució A amb la B es produirà luminiscencia de diferents colors.

 

Els compostos són:

 • Fenolftaleïna (rosa).
 • 9,10-difenilantracè (blau).
 • 9,10-bis(feniletinil)antracè (verd).
 • 1-clor-9,10-bis(feniletinil)antracè (groc).
 • 5,12-bis(feniletinil)naftacè Rodamina 6G (taronja).
 • Rodamina B (vermell-lila).
 • Fluorosceïna (groc).

Què observem i per què passa?

Efecte molt espectacular. La reacció del luminol és coneguda bàsicament pels estudiants que segueixen les sèries policíaques. Aquest experiment està molt bé per comprendre la reacció química que hi ha al darrera. A més a més, no és comú veure reaccions que emetin llum.

S’observa un emissió de llum de color blau, degut a l’emissió del luminol excitat.

Precaucions

 • S’haurà de fer en un lloc que es pugui quedar a les fosques.

Més experiments