Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Tinta invisible

Aquest experiment es basa en la relació àcid-base entre la fenolftaleïna i una solució bàsica. La fenolftaleïna és un indicador àcid-base que a és incolor a pH inferior a 8.2 i de color rosat a l’interval entre 8.2 i 10.

Què volem demostrar?

Com es pot fer visible un missatge escrit amb un líquid invisible utilitzant les propietats àcid-base dels indicadors.

Què utilitzem?

Material

  • Pinzell
  • Paper
  • Polvoritzador per a la solució de NaOH

Reactius

  • Hidròxid de sodi (NaOH)
  • Dissolució de fenolftaleïna
  • Aigua destil·lada (H2O d.)

Com ho fem?

Abans de començar, preparem una solució bàsica amb NaOH o NH3 però serà molt millor preparar-la amb NaOH perquè l’amoníac fa olor desagradable. Ara ja podem passar a realitzar l’experiment:


– En un full escrivim o dibuixem amb un pinzell el que vulguem amb l’ajuda de la nostre tinta invisible que serà una dissolució alcohòlica de fenolftaleïna.

– Deixem assecar fins que no es vegi cap resta d’humitat.

– Podem procedir a revelar-lo amb el nostre revelador de tinta invisible que serà la solució bàsica de NaOH.

Què observem i per què passa?

El que s’observa en aquest experiment és l’aparició d’un missatge o un dibuix misteriós. A més el líquid revelador és incolor, el que fa que el públic es pregunti com és possible que amb un líquid incolor es pugui “pintar”.

Quan es fa el dibuix o el text, aquest és “invisible” degut a que el pH del líquid utilitzat és neutre o lleugerament àcid. Al afegir la base, el canvi de color del indicador, fent que sigui visible el missatge escrit.

Precaucions

  • El polvoritzador de NaOH mai el podrà utilitzar el públic ja que és un base forta i podria ser perillós.

 

  • És important portar material bàsic de seguretat pel pública ja que interactua a l’experiment i ho han de fer amb una bona seguretat.

 

Més experiments