Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Creixement de cristalls

El silicat sòdic és una substància bàsica, al afegir una de les sals metàl·liques aquestes reaccionen amb el silicat sòdic i formen una membrana prima de silicat metàl·lic insoluble. L’aigua travessa aquesta membrana per osmosis fent que aquesta membrana s’expandeixi primer per acabar trencant-se.

Això provoca la formació d’una membrana nova i així successivament, el resultat final és l’aparició d’una sèrie de columnes de silicats metàl·lics de diferents colors depenent de la sal metàl·lica afegida a la solució de silicat de sodi.

Què volem demostrar?

La formació de cristalls de silicat metàl·lic de diferents colors.

Què utilitzem?

Material

  • Recipient vistós de 1L
  • Càpsula de porcellana
  • Espàtula
  • Placa filtrant o Büchner

Reactius

  • Silicat de sodi
  • Aigua destil·lada (H2O d.)
  • Sals metàl·liques: sulfat de ferro (II) (FeSO4, groc), clorur de cobalt (II) (CoCl2, vermell), sulfat de coure (II)(CuSO4, verd), sulfat de zinc (II) (ZnSO4, blanc)

Com ho fem?

Les sals metàl·liques que utilitzarem es comercialitzen normalment en forma de microcristalls, però per aquest experiment ens interessen cristalls una mica grans i per això el primer pas consisteix en recristal·litzar les sals.

Exemple de la recristal·lització d’una de les sals:

1. Dipositem uns grams de CoCl2 dins una càpsula de porcellana i els dissolem amb calent amb la mínima quantitat d’aigua destil·lada.

2. Deixem refredar la solució durant una nit per tal de que la formació dels cristalls sigui completa.

3. Els cristalls formats, els deixem reposar en un bany de gel durant una hora i després ja els podem filtrar amb una placa filtrant o
buchner.

Amb els cristalls a punt:

1. Preparem una solució 1:1 de silicat de sodi i aigua dins un recipient on es pugui veure el que succeeix al seu interior, com una peixera.

2. Afegim els cristalls dins la solució de silicat i s’observa com aquests creixen dins aquesta com si de coralls o algues es tractés.

Què observem i per què passa?

Es forma un petit jardí submarí degut a la sembra de cristalls de diferents colors i aquests simulen al cap de uns segons el creixement de coralls.

Precaucions

  • La solució de silicat després de l’experiment s’ha de tirar al contenidor de residus adequat.

Més experiments