Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Descomposició de l’aigua oxigenada

La reacció d’oxidació del peròxid d’hidrogen es pot fer de vàries formes, una d’aquestes formes és utilitzar el permanganat com a oxidant:

2MnO4 (aq) + 3H2O2(aq) → 2MnO2(s) + 2H2O(l) + 3O2(g) +2OH (aq)

Aquesta reacció però és molt violenta i apareix un núvol de color blanc que es pot utilitzar com a espectacle.

 

Què volem demostrar?

Que la reacció d’oxidació del H2O2 amb permanganat és molt violenta.

Què utilitzem?

Material

  • Vas de precipitats
  • Espàtula
  • Proveta

Reactius

  • Peròxid d’hidrogen (H2O2 30%)

  • Permanganat de potassi (KMnO4)

Com ho fem?

1. En un vas de precipitats hi afegim 10 ml de H2O2 al 30%

2. Hi aboquem aboquem 0’02g de KMnO4 (punta d’espàtula)

Un cop afegit el permanganat es donarà ràpidament una reacció de descomposició molt violenta i exotèrmica.

Què observem i per què passa?

En afegir permanganat sobre una substància semblant a l’aigua, es forma un núvol de vapor de color blanc, molt espectacular deguda a la reacció d’oxidació del H2O2.

Precaucions

Tot i que aquest experiment es pot fer en un espai tancat, si es fa amb precaució i amb les quantitats adequades, és recomanable fer-lo en un espai exterior, sempre que no faci vent. D’aquesta forma es podrà observar molt millor l’efecte de la reacció.

Més experiments