Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Vet aquí el fantasma

La reactivitat química depèn força de l’estat d’agregació de les partícules. En aquest cas veurem com la reacció té lloc entre dos gasos. Tot i que l’amoníac i el salfumant es presenten com a líquids, en realitat es tracta de dues solucions de HCl (g) en aigua i NH3(g) també en aigua.

Aquest experiment també permet demostrar el perill de desar certs productes químics (casolans també) en un mateix espai. Per exemple, tampoc és gens convenient desar salfumant i lleixiu en el mateix armari.

Què volem demostrar?

Que es pot produir un compost químic d’acord amb la reacció química
proposada en el llibre Harry Potter i la cambra secreta.

Què utilitzem?

Material

 • Dos gots o recipients de vidre
  de la mateixa mida
 • Un comptagotes graduat
  Uns guants de goma
 • Dos vasos de precipitats
  petits per a residus

Reactius

 • Àcid clorhídric concentrat
 • Dissolució d’amoníac concentrada

Com ho fem?

 • Afegim uns 2-3 ml d’àcid clorhídric concentrat en un dels recipients, remenem bé el recipient per mullar bé totes les parets interiors amb la dissolució i aboquem el líquid sobrant en un vas de precipitats prèviament retolat per a residus.
 • Afegim a l’altre recipient uns altres 2-3 ml de dissolució concentrada d’amoníac i remenem bé el recipient per mullar bé totes les parets interiors amb la dissolució. Aboquem el líquid sobrant en un vas de precipitats per a residus i col·loquem ràpidament el recipient mullat amb dissolució d’amoníac sobre del recipient mullat amb l’àcid clorhídric.

 

És convenient fer l’experiència en vitrina o prop d’una finestra, ja que respirar clorur amònic pot irritar el nas, la gola i els pulmons i causar tos o falta d’aire.

Què observem i per què passa?

El que passa és que apareix un “fantasma blanc”. L’explicació és molt senzilla. Es tracta d’una simple reacció química:

HCI + NH3 → NH4Cl

Més experiments