Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

La serp del faraó

En aquesta reacció, la combustió de l’alcohol o de la benzina allibera prou energia perquè el bicarbonat es descompongui en carbonat de sodi, vapor d’aigua i diòxid de carboni.

2 NaHCO3 ∆→ Na2CO3 + H2O + CO2

En el cas del nitrat d’amoni: NH4NO3 ∆→ N2O + 2 H2O

Simultàniament, la combustió del sucre produeix vapor d’aigua i diòxid de carboni:

C2H5OH + 3 O2 ∆→ 2 CO2 + 3 H2O

Què volem demostrar?

Que gràcies a la combustió d’una mescla misteriosa es pot aconseguir fer sortir una serp negra de l’interior d’una muntanyeta de sorra.

Què utilitzem?

Material

  • Una base que suporti escalfor: un rajol
  • Alternativament, es pot fer servir el coll d’una ampolla per fer pastilles de la mescla

Reactius

  • Bicarbonat (o nitrat d’amoni)
  • Sucre (glacé)
  • Sorra
  • Etanol o benzina d’encenedor

Com ho fem?

1. Barregem una proporció de quatre parts de sucre (algunes referències diuen que ha de ser mòlt finament) per una de bicarbonat.

2. Aquesta barreja la dipositem a sobre d’un “pilonet” de sorra al que s’hi fa un con, com una mena de volcà, i és aquest forat el que s’omple.

Què observem i per què passa?

El sucre es caramel·litza per acció de la calor. En aquest estat plàstic, el sucre s’infla per acció del gas, mentre el sucre s’infla i la reacció contínua, el sucre s’acaba cremant en una reacció que combina la combustió i la deshidratació:

C12H22O11+ 12 O2 ∆→ 12 CO2+ 11 H2O C12H22O11 + Q ∆→ 12 C + 11 H2O

El que s’obté de la reacció és carboni inflat, amb una forma que recorda a una serp.

Una alternativa és fer una pastilla amb el bicarbonat i el sucre. Per a fer pastilles grosses va bé el coll tallat d’una ampolla d’aigua petita on es fica la mescla, i un bocí de pal d’escombra de fusta per comprimir. Si volem pastilles més petites, podem utilitzar els recipients buits de les pastilles de medicaments, com els de les aspirines

Més experiments