Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Alè Alien

Temes: pH | Redox
Nivell: Secundària

Què volem demostrar?

Que es poden visualitzar els canvis de pH a través dels colors que adopten les solucions al estar en contacte amb un indicador.

Què utilitzem?

Material

  • Got.
  • Palleta de refresc.

Reactius

  • Extracte de col llombarda.
  • Aigua.
  • Bicarbonat.

Com ho fem?

  1. Prenem una got que contingui una mica d’aigua amb extracte de col llombarda.
  2. Afegim mitja cullerada petita de bicarbonat.
  3. Bufem a través d’una palleta de refresc.

Què observem i per què passa?

En bufar s’expulsa diòxid de carboni (CO2), que en bombollejar en l’aigua forma l’àcid carbònic. Per aquest motiu la dissolució passarà de color verd maragda a blau fosc, ja que, l’àcid format neutralitza l’amoníac que conté la dissolució. Si afegim salfumant o vinagre la solució adquireix un pH àcid i el seu color canvia a vermell.

Més experiments