Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Reacció camaleó

Què volem demostrar?

Que una dissolució que primer és de color porpra va canviant de color per reacció amb un xupa-xup.

Què utilitzem?

Material

 • Un vas
 • Opcional: mini batedora que
  s’adapti al pal d’un xupa-xup

Reactius

 • Dissolució NaOH 0,015 M
  (aprox. 0,6 g/l)
 • Una punta d’espàtula de
  KMnO4
 • Un xupa-xup de taronja,
  llimona o maduixa.

Com ho fem?

 1. Posem la dissolució de permanganat en medi bàsic en un vas que
  permeti veure bé l’evolució dels colors.
 2.  Agitem amb un xupa-xup, primerament amb la mà per veure els
  primers canvis de colors.
 3.  Agitem de forma més enèrgica per arribar als següents estats
  d’oxidació i aconseguir medi àcid.

Què observem i per què passa?

Aquí, el permanganat de potassi es redueix, el que significa que guanya electrons, i el sucre del xupa-xup s’oxida, el que significa que en perd. La reducció té lloc en diversos passos. En el primer pas, l’ió permanganat es redueix a ió manganat:

MnO4- + e- → MnO4-2

El permanganat és de color porpra, mentre que el manganat és de color
verd. Al principi la solució es veu de color blau perquè conviuen ambdós
ions.

A continuació, el manganat verd es redueix de nou, donant lloc a diòxid de
manganès:

MnO4-2 + 2 H2O + 2e- → MnO2 + 4OH

El diòxid de manganès és un sòlid marró, però es troba en partícules tan
petites que sembla que el líquid sigui groc intens o marró clar. Si es deixa prou estona, es dóna la reducció a l’ió Mn2+, que és el més estable en medi àcid. El color rosat pàl·lid de l’ió costa d’identificar si el xupa-xup té colorant.

MnO2 + 4H+ + 2e- → Mn2+ + 2H2O

Més experiments