Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Pasta de dents d’elefants

Consisteix en la reacció de descomposició de l’aigua oxigenada:

2 H2O2 → + 2 H2O + O2

Aquesta descomposició és molt lenta, però es pot accelerar escalfant, agitant o fent servir un catalitzador. Els enzims de la patata o del fetge (crus) catalitzen la reacció, com també el iodur de potassi o l’òxid de manganès.

Què volem demostrar?

La formació de molta escuma a causa de la producció d’una reacció química.

Què utilitzem?

Material

  • Un recipient que tingui la boca estreta, com un erlenmeyer
  • Bossa d’escombraries
  • Pila (alternativament, patata o fetge)

Reactius

  • Aigua oxigenada
  • Sabó líquid

Com ho fem?

Si es vol fer l’experiment fent servir òxid de manganès com a catalitzador:

1. Primer l’hem d’extreure d’una pila. Per això l’haurem de tallar per la meitat i n’extraiem el compost, que veurem que és de color fosc.

Si volem fer servir patata o fetge és convenient que siguin crus i que estiguin finament dividits. Per exemple, la patata ratllada i el fetge ben picat.

2. Damunt la taula posem un plàstic o una bossa d’escombraries oberta.

3. Al mig un recipient de boca estreta.

4. El catalitzador escollit el posem al fons del recipient, juntament amb una cullerada de sabó líquid.

4. Finalment afegim la quantitat desitjada d’aigua oxigenada. La quantitat dependrà del recipient i de l’efecte que vulguem aconseguir

Què observem i per què passa?

Quan el catalitzador actua, es desprèn gran quantitat d’oxigen, que infla les bombolles de sabó i dóna lloc a una abundant escuma.

Si es fa servir aigua oxigenada concentrada (del 30 o 50%) i iodur de potassi com a catalitzador, la reacció és molt espectacular, ja que, es forma, ràpidament, gran quantitat d’escuma, en una reacció exotèrmica.

Obtenció del catalitzador MnO2

Tallem la pila amb compte per la part superior i extraiem l’òxid de manganès, que és de color fosc. És convenient utilitzar guants, ja que, a més, taca molt.

De la pila es pot aprofitar, a més del MnO2, la barra de carboni. Ens pot servir com a elèctrode en altres experiments.

Més experiments