Reacciona... Explota! Experiments de química recreativa.

Assessorament a alumnes de batxillerat en el seu TdR

Reacciona…explota! ha estat al teu institut aquest curs?

Si és així, i com a mostra del nostre agraïment, oferim dues places al nostre laboratori per dur a terme la part experimental del Treball de Recerca de Batxillerat, amb la nostra supervisió. Creiem que aquesta és una gran oportunitat perquè els teus alumnes visquin una valuosa experiència pràctica.

Aquestes places seran escollides entre les propostes rebudes tenint en compte els següents criteris:

  • L’alumne/a ha de pertànyer a un centre que formi part dels centres col·laboradors. Per exemple, havent comptat amb els nostres tallers de química experimental Reacciona…explota!
  • La temàtica del treball ha d’estar relacionat amb un tema tractat als nostres vídeos.
  • L’alumne/a o tutor/a ha d’enviar-nos un breu resum del projecte de treball (700-800 paraules) i ha de comptar amb el vistiplau del tutor/a.
  • Els membres de l’equip escolliran, d’entre totes les propostes rebudes, els dos projectes que més s’escaiguin en el camp de treball de l’equip de Reacciona…explota!
Cal presentar el projecte abans del 31 de maig a les 24:00.

L’estada tindrà un temps limitat en funció del volum de feina i de la disponibilitat de laboratori, i s’haurà de dur a terme preferentment la darrera setmana de juny o primera de juliol.